KÉPZETT -
SÉGEK :
LOVAG
VAGY
HALÁL LOVAG
HADVEZÉR MARSALL LORDOK
VEZÉRE
KERESZTES -
LOVAG
ILLÚZIO -
NISTA
HARAMIA TŰZ -
VARÁZSLÓ
FELVI -
GYÁZÓ
HADVEZÉR BARBÁR
VAGY
ÍJÁSZ
VÁNDOR HADÚR PAPLOVAG CSATA
MÁGUS
ORGYILKOS TŰZ
TESTŐR
SZÖRNY -
MESTER
MARSALL VÁNDOR TOLVAJ CÉH -
MESTER
PRÓFÉTA LÁTNOK NINDZSA TŰZ PAP DALNOK
LORDOK
VEZÉRE
HADÚR CÉH -
MESTER
LORD BÍBOROS VARÁZSLÓ
KIRÁLY
SÖTÉT
LORD
BOSZOR -
KÁNY
KIRÁLY
SZÖRNY
LORD
KERESZTES -
LOVAG
PAPLOVAG PRÓFÉTA BÍBOROS PAP SZERZETES SÖTÉT
PAP
ERETNEK IDÉZŐ
ILLÚZIO -
NISTA
CSATA
MÁGUS
LÁTNOK VARÁZSLÓ
KIRÁLY
SZERZETES MÁGUS ÁRNYÉK
MÁGUS
VARÁZSLÓ
BŰBÁJOS
HARAMIA ORGYILKOS NINDZSA SÖTÉT
LORD
SÖTÉT
PAP
ÁRNYÉK
MÁGUS
NEKRO -
MANTA
ÉLŐHALOTT
MÁGUS
DÉMONO -
LÓGUS
TŰZ -
VARÁZSLÓ
TŰZ
TESTŐR
TŰZ PAP BOSZOR -
KÁNY
KIRÁLY
ERETNEK VARÁZSLÓ ÉLŐHALOTT
MÁGUS
BOSZOR -
KÁNY
BOSZOR -
KÁNY
MESTER

 
FELVI - GYÁZÓ SZÖRNY -
MESTER
DALNOK SZÖRNY
LORD
IDÉZŐ BŰBÁJOS DÉMONO -
LÓGUS
BOSZOR -
KÁNY
MESTER
DRUIDA

   - A FŐMÁGUS OSZTÁLY CSAK 3 MÁGIA TÍPUSRA SPECIALIZÁLÓDVA ÉRHETŐ EL. !
      
 Főmágus :
                       A Főmágusok osztálya a különböző mágia osztályok varázslataira koncentrál. Különleges képessége folytán minden varázslata                        a hagyományosnál 20%-kal erősebb.


   - A 11 INDULÓ OSZTÁLY PIROS BETŰVEL ÍRVA.


 

  ORGYILKOS  
HALÁL MÁGIA HARC

Az Orgyilkos a Halál Mágiára és a Harcra koncentrál. Különleges képességét alkalmazva
mozgáspontjának száma és sebességének értéke is 3-mal nő.

 
  DALNOK  
TERMÉSZET MÁGIA FELDERÍTÉS

A Természet Mágia és a Felderítés határozzák meg a Dalnok osztályát, különleges képessége az
állandó maximális szerencse.
 
  CSATA MÁGUS  
REND MÁGIA HARC

Fő ismérvei a Rend Mágia és a Harc ötvözése, ezenkívül a Varázsököl (ezt a varázslatot
automatikusan megtanulják) és a Jégcsapás varázslatokat 20%-kal erősebben képes elvarázsolni.
 
  SZÖRNY LORD  
TERMÉSZET MÁGIA NEMESSÉG

A Szörny Lord osztályát a Természet Mágia és a Nemesség kettőssége jellemzi. A Farkas Idézés és Fehér Tigris idézés varázslatokat 20%-kal erősebben képes elvarázsolni.

 
  SZÖRNYMESTER  
TERMÉSZET MÁGIA HARC

A Szörnymester osztályát a Természet Mágia és a Harc határozza meg, a Farkas Idézés varázslatot
pedig 20%-kal hatékonyabban alkalmazza.

 
  BÍBOROS  
NEMESSÉG ÉLET MÁGIA

A Bíborosok osztályának domináns ismérvei a Nemesség és az Élet Mágia, míg a Feltámasztás
képességet pedig 5%-kal hatásosabban használják.


 
  KERESZTESLOVAG  
TAKTIKA ÉLET MÁGIA

A Taktika és az Élet Mágia a Keresztes lovag fő jellemvonásai, jelenléte minden mellette harcoló
csapatnak maximális morált biztosít.


 
  SÖTÉT LORD  
HALÁL MÁGIA NEMESSÉG

A Sötét Lord a Halál Mágia és a Nemesség jó ismerője, emellett az általa megtámadott csapat harci
szelleme (morálja) minimálisra zuhan.


 
  SÖTÉT PAP  
HALÁL MÁGIA ÉLET MÁGIA
Osztályára a Halál- és az Élet Mágia ismerete jellemző. Különleges képessége a  vele  harcoló  
egységeket vámpíri tulajdonságokkal ruházza fel : minden ellenfélen ejtett 2. sebzéspont után a Sötét Pap 1 pontnyit gyógyul.
 
  DÉMONOLÓGUS  
HALÁL MÁGIA TERMÉSZET MÁGIA

Osztályára a Halál- és a Természet Mágia jellemző. Mindenfajta Démon Idézés varázslatot 50%-kal
hatásosabban alkalmaz.


 
  BŰBÁJOS  
REND MÁGIA TERMÉSZET MÁGIA

Ezt az osztályt a Rend- és a Természet Mágia határozza meg. Különleges képességei folytán
minden Idézés és Illúzió varázslatot 20%-kal hatásosabban használ.

 
  MARSALL  
TAKTIKA FELDERÍTÉS

A Marsall osztálya a Taktika és a Felderítés tudományában jártas, ezenfelül minden vele harcoló
egység 10%-kal jobb Közvetlen és Távolsági Támadással rendelkezik.

 
  TŰZ PAP  
KÁOSZ MÁGIA FELDERÍTÉS

Osztályát a Káosz Mágia és a Felderítés kettőssége hatja át, különleges képessége folytán tűzalapú
varázslatainak hatásai 20%-kal erőteljesebbek.

 
  TŰZ TESTŐR  
KÁOSZ MÁGIA HARC
A Tűz Testőr a Káosz Mágia és a Harc jó ismerője, különleges képessége pedig immunissá teszi a 
tűzön alapuló varázslatokkal szemben. A tűzalapú támadással rendelkező egységek sebzésének
csak felét szenvedik el.

 
  HADVEZÉR  
HARC TAKTIKA

A Hadvezér osztályát a Harc és a Taktika határozza meg, képessége szerint minden egység
morálját eggyel javítja.

 
  CÉHMESTER  
NEMESSÉG FELDERÍTÉS
A Céhmester jártassággal bír a Nemesség és a Felderítés terén. Különleges képessége az, hogy 
Közvetlen Támadásával esélye van az ellenfél Lebénítására : siker esetén a célsereg egy körön
át mozdulatlan marad.

 
  ERETNEK  
KÁOSZ MÁGIA ÉLET MÁGIA

Osztályára a Káosz- és az Élet Mágia jellemző, különleges képességének hála bármilyen Hárító
varázslatot képes kicselezni.

 
  ILLÚZIONISTA  
REND MÁGIA TAKTIKA

A Rend Mágia és a Taktika ismerője, az Illúzionista az átlagosnál 20%-kal erősebben használja az
Illúzió varázslatokat.

 
  ÉLŐHALOTT MÁGUS  
KÁOSZ MÁGIA HALÁL MÁGIA
A Káosz- és a Halál Mágia tudora, ki támadásával időszakosan öregedést idézhet elő. Az öregedő 
egység védekezésének 20%-át, támadóképességének 25%-át veszti el, valamint 50%-al lassabban
és kevesebbet mozog.

 
  LORDOK VEZÉRE  
TAKTIKA NEMESSÉG

Taktika és Nemesség alkotta karakter, ki csapatainak morálját 2-vel növeli.


 
  SZERZETES  
ÉLET MÁGIA REND MÁGIA
A Szerzetes osztályát az Élet- és Rend Mágia ismerete határozza meg, különleges képessége 
folytán pedig Káoszhárítóvá válik (a Káosz varázslatok 50%-kal kevesebbet sebeznek rajta,
Közvetlen és Távolsági Védelme a Káosz beállítottságú egységek ellen 50%-kal nő).
 
  NINDZSA  
HALÁL MÁGIA FELDERÍTÉS

A Halál mágia és a Felderítés jellemzi, támadásával egyúttal Mérgezés is jár, mely a célsereget
minden körben (az aktuálistól kezdve), egészen a csata végéig sebzi.

 
  PAPLOVAG  
HARC ÉLET MÁGIA
Osztályát a Harc és az Élet Mágia fűti át, különleges képessége folytán pedig Halálhárítóvá válik (a
Halál varázslatok 50% -kal kevesebbet sebeznek rajta, Közvetlen és Távolsági Védelme a Halál 
beállítottságú egységek ellen 50%-kal nő).

 
  PRÓFÉTA  
ÉLET MÁGIA FELDERÍTÉS
Ezt az osztályt az Élet Mágia és a Felderítés jellemzik. Különleges képessége folytán  egy  
Lélekpajzs veszi körül, mely mind a Közvetlen, mind a Távolsági Támadásokkal szemben 25%-kal
eredményesebben védi.
 
  TŰZVARÁZSLÓ  
KÁOSZ MÁGIA TAKTIKA

Erre az osztályra a Káosz Mágia és a Taktika jellemző. Különös képessége az őt körülvevő Tűz
Pajzs, mely minden olyan egységet sebez, aki megtámadja.


 
  VÁNDOR  
HARC FELDERÍTÉS

A Vándorok osztályára a Harc és a Felderítés jellemző. Különös képessége, hogy lőni képes és
Távolsági Támadása +5-ös bónuszt kap.

 
  HARAMIA  
TAKTIKA HALÁL MÁGIA

Osztályát a Taktika és a Halál Mágia kettőssége határozza meg, ráadásul állandóan különleges
képessége, a Vérszomj (+25% sebzés közelharcban) hatása alatt áll.

 
  LÁTNOK  
REND MÁGIA FELDERÍTÉS

A Látnok a Rend és a Felderítés tudora. Különleges tulajdonsága, hogy serege felderítési távolságát 2-vel növeli.

 
  ÁRNYÉK MÁGUS  
HALÁL MÁGIA REND MÁGIA

Rendjét a Halál- és a Rend Mágia határozza meg. Különleges tulajdonsága, hogy a Homály
varázslat (a Távolsági Védelme ezáltal 50%-kal növelvén) állandóan körülveszi.

 
  IDÉZŐ  
TERMÉSZET MÁGIA ÉLET MÁGIA

Az Idéző osztályát a Természet- és az Élet Mágia ismerete jellemzi. Fejlett Idézés képessége
lehetővé teszi, hogy naponta +20 Tapasztalati Pont értékű lényt idézzen meg.

 
  FELVIGYÁZÓ  
TAKTIKA TERMÉSZET MÁGIA

A Taktika és a Természet Mágia egyaránt a Felvigyázó területe. Különleges képessége
segítségével saját csapataik Közvetlen és Távolsági Védelmét is 10%-kal megerősíti.

 
  BOSZORKÁNYMESTER  
KÁOSZ MÁGIA TERMÉSZET MÁGIA
A Káosz- és a Természet Mágia határozza meg a Boszorkánymester osztályát. Különleges 
képességeinek köszönhetően VarázsPontjainak száma 10-zel nő és naponta 1 varázspontot
regenerál.
 
  HADÚR  
HARC NEMESSÉG

A Harc- és a Nemesség ismerője, a Hadúr különleges képességének köszönhetően Közvetlen
Támadását 5-tel növeli.

 
  BOSZORKÁNY KIRÁLY  
KÁOSZ MÁGIA HALÁL MÁGIA NEMESSÉG
A Káosz- és Halál Mágia, csakúgy, mint a Nemesség mind-mind a Boszorkány Király osztályának 
jellemzői. Különleges képessége, hogy támadáskor Félelem hullámot zúdít az ellenségre, meggátolva annak visszatámadását, ráadásul a megtámadott sereg fejvesztve menekül odébb.

 
  VARÁZSLÓ  
REND MÁGIA KÁOSZ MÁGIA

A Varázsló osztályát a Rend- és a Káosz Mágia határozza meg. Különleges képessége minden
varázslat költségét 2 VarázsPonttal csökkenti.

 
  VARÁZSLÓ KIRÁLY  
REND MÁGIA NEMESSÉG

A Rend Mágia és a Nemesség egyaránt a Varázsló Király erősségei. Különleges képessége, hogy a
megtámadott egységet maximális balszerencsével sújtja.